Import danych do systemu CollShare

Jeśli masz spis swojej kolekcji w formacie arkusza kalkulacyjnego (xml), możesz zaimportować te dane do systemu CollShare. Nie wszystkie twoje dane przyjmiemy. Proponujemy mały kompromis. Przygotowaliśmy szablony w formacie CVS które możesz wypełnić swoimi danymi. Dane te w formacie CVS możesz przesłać do systemu CollShare.
CVS, to system zapisu danych, oddzielonych od siebie jakimś znakiem. W CollShare, takim znakiem jest znak "|". Jeśli nie wiesz co mam na myśli, pobierz pliki szablonów i otwórz je za pomocą dowolnego edytora testowego.
Każda kategoria przedmiotu, która obsługuje import danych CVS ma osobny szablon.
O ile dobrze wypełnisz szablon, system powinien bez problemu przyjąć Twoje dane.
Jeśli tak się nie stanie- skontaktuj się z nami, i prześlij plik swojej kolekcji.