Kategorie i gatunki przedmiotów

Każdą kolekcję tworzą przedmioty określonego gatunku. W tym rozdziale, przedstawiam gatunki odpowiadające niektórym kategoriom. To propozycja CollShare. Możesz się z nią zupełnie nie zgadzać, ale proszę potraktuj tę kwestię umownie.