CSV - Ksiązki - Pomoc

Do czego służy plik CVS w systemie Collshare

CSV - plik można edytować za pomocą dowolnego aruksza kalkulacyjnego (bardzo wygodne) lub edytora tekstowego (znacznie mniej wygodnie)
Za pomocą danych zawartych w tym pliku możesz zaimportować automatycznie spis swoich przedmiotów do systemu Collshare. W tym celu przygotowałem dla Ciebie plik wzorcowy (załącznik na dole) szablon, w którym wpisz swoje książki. Być może brakuje jakiś kolumn, ale zysk jest taki, że szybko Twoje przedmioty znajdą się w bazie CollShare bez konieczności ręcznego wpisywania każdej z książek

Kolejność działania

W załączniku szablon pliku csv.

 • Ściągnij na dysk.
 • Rozpakuj.
 • Otwórz w arkuszu kalkulacyjnym np. Libre Office (darmowy).
 • Wypełnij kolumny danymi zgodnie z nagłówkami.
 • Nie zmieniaj kolejności!
 • Zapisz plik, w formacie CSV!!!
 • Teraz gotowy plik CSV prześlij do systemu i importuj dane

Na obrazku poniżej, sposób zaznaczenia opcji podczas otwarcia pliku wzorca za pomocą programu Libre Office. Zwróćcie uwagę na czerwoną ramkę zaznaczenia. W tamtym miejscu zwracamy uwagę aby znajdował się znak | jako delimiter.
import-cvs-libre-office.png

Uwagi

Nie używaj znaku | - po prostu zepsujesz swój import.
Pozycje autor i tytuł powinny być wypełnione. Jeśli pozostawisz te pola puste, system Collshare odrzuci import!. Jeśli książka ma np wielu autorów, wpisz "Autor zbiorowy", a jeśli to zbiór opowiadań wielu autorów, wpisz "Antologia"
Jeśli masz problem z importem swojej kolekcji, udaj się do działu KONTAKT i napisz o swoim problemie.
Możesz dołączyć tam swój plik CSV, przeanalizujemy i postaramy się pomóc.

Opis kolumn w szablonie

 • author: autor, pozycja obowiązkowa
 • translator: tłumacz,
 • title: tytuł książki, pozycja obowiązkowa
 • year: rok wydania książki
 • publisher: wydawca książki
 • series: seria wydawnicza
 • relase: numer wydania
 • isbn: numer ISBN (starsze książki nie mają tego numeru)
 • ean: numer poniżej kodu paskowego, starsze książki nie mają kodu paskowego
 • genre: gatunek, lista kategorii dostępna na liście gatunków książek
 • grading: ocena jakości przedmiotu, skala ocen dostępna na liście skali ocen jakości książek
 • number of values: liczba egzemplarzy danego tytułu
 • about (max 200 characters): notatka o przedmiocie. Umawiamy się na 200 znaków.
ZałącznikWielkość
Package icon books-pattern.zip267 bajtów