CSV - Winyl - Pomoc

Do czego służy plik CSV w systemie Collshare

CSV - plik można edytować za pomocą dowolnego arkusza kalkulacyjnego (bardzo wygodne) lub edytora tekstowego (znacznie mniej wygodnie)
Za pomocą danych zawartych w tym pliku możesz zaimportować automatycznie spis swoich przedmiotów do systemu Collshare. W tym celu przygotowałem dla Ciebie plik wzorcowy, (załącznik na dole) szablon, w którym wpisz swoje płyty. Być może brakuje jakiś kolumn, ale zysk jest taki, że Twoje przedmioty szybko znajdą się w bazie CollShare bez konieczności ręcznego, mozolnego wpisywania każdej z płyt.

Kolejność działania

W załączniku szablon pliku csv.

 • Ściągnij na dysk.
 • Rozpakuj.
 • Otwórz w arkuszu kalkulacyjnym np. Libre Office (darmowy). Patrz obrazek poniżej
 • Wypełnij kolumny danymi zgodnie z nagłówkami.
 • Nie zmieniaj kolejności!
 • Zapisz plik, w formacie CSV!!!
 • Teraz gotowy plik CSV prześlij do systemu i importuj dane

Na obrazku poniżej, sposób zaznaczenia opcji podczas otwarcia pliku wzorca za pomocą programu Libre Office. Zwróćcie uwagę na czerwoną ramkę zaznaczenia. W tamtym miejscu zwracamy uwagę aby znajdował się znak | jako delimiter.
import-cvs-libre-office.png

Uwagi

Nie używaj znaku | - po prostu zepsujesz swój import.
Pozycje autor i tytuł powinny być wypełnione. Jeśli pozostawisz te pola puste, system Collshare odrzuci import!. Jeśli płyta ma np wielu autorów, wpisz "VA". Jeśli płyta nie ma tytułu, po prostu powtórz nazwę wykonawcy w polu tytuł
Jeśli masz problem z importem swojej kolekcji, udaj się do działu KONTAKT i napisz o swoim problemie.
Możesz dołączyć tam swój plik CSV, albo plik w którym masz swoje zbiory. Przeanalizujemy i postaramy się pomóc.

Opis kolumn w szablonie

 • author: wykonawca, pozycja obowiązkowa
 • title: tytuł płyty, pozycja obowiązkowa
 • year: rok wydania
 • publisher: wydawca
 • cat no: numer katalogowy
 • genre: gatunek, lista kategorii dostępna na liście gatunków muzycznych
 • grading: ocena jakości płyty, skala ocen dostępna na liście skali ocen jakości płyt winylowych
 • number of values: liczba egzemplarzy danego tytułu
 • about (max 200 characters): notatka o przedmiocie. Umawiamy się na 200 znaków.
ZałącznikWielkość
Package icon vinyl-pattern.zip249 bajtów